Sơn chống tĩnh điện APT - KERACOTE ESP300
Sơn chống tĩnh điện APT - KERACOTE ESP300 hệ tự phẳng hay tự cân bằng, dày từ 3mm trở lên, kiểm soát ...
Sơn lót dẫn diện epoxy PRIMESEAL D
1,000
Sơn lót dẫn diện epoxy PRIMESEAL D là lớp phủ epoxy hai thành phần có tính dẫn điện. Lớp lót dẫn ...
Sơn lót dẫn diện epoxy PRIMESEAL C
1,000
Sơn lót dẫn diện epoxy PRIMESEAL C là lớp phủ epoxy hai thành phần có tính dẫn điện. Lớp Prime dẫn ...
Sơn lót dẫn diện epoxy PRIMESEAL IS
1,000
PRIMESEAL C là lớp phủ epoxy hai thành phần có tính dẫn điện. Lớp Prime dẫn điện được sử dụng kết ...
Sơn phủ dẫn điện epoxy KERACOTE EC50 hệ lăn APT
1,000
KERACOTE EC50 là hệ thống epoxy phủ gốc dung môi có khả năng kiểm soát chống tĩnh điện, được thiết ...
Sơn phủ epoxy chống tĩnh điện KERACOTE EC100 APT
1,000
Sơn phủ epoxy chống tĩnh điện KERACOTE  EC100  là  hệ  thống  epoxy  hai thành ...
Sơn phủ epoxy chống hóa chất và acid KERAGUARD VL 100
Sơn phủ epoxy chống tĩnh điện KERACOTE  EC100  là  hệ  thống  epoxy  hai thành ...
PRIMESEAL PS60 là sơn lót epoxy gốc dung môi
1,000
PRIMESEAL PS60 là sơn lót epoxy gốc dung môi, được thiết kế để cho bề mặt sàn bê tông chịu lực và ...
PRIMESEAL PS50 là sơn lót epoxy gốc dung môi APT
1,000
PRIMESEAL PS50 là sơn lót epoxy hai thành phần dùng cho bề mặt bê tông. PRIMESEAL PS50 có độ nhớt thấp giúp ...
KERASEAL ADO10 - Sơn epoxy APT hệ lăn ru lô
1,000
KERASEAL ADO10 - Sơn epoxy APT hệ lăn ru lô, KERASEAL  ADO10  là  hệ  thống  phủ ...
KERASEAL ADO20 - Sơn epoxy APT hệ lăn ru lô
1,000
KERASEAL ADO20 - Sơn epoxy APT hệ lăn ru lô, KERASEAL  ADO20  là  hệ  thống  phủ ...
KERASEAL ADO40 - Sơn epoxy APT tự trải phẳng
1,000
Sơn epoxy tự căn bằng hay tự trải phẳng APT KERASEAL ADO40 là hệ thống phủ epoxy tự cân bằng, không dung ...
KERASEAL ADO122 - Sơn epoxy APT tự cân bằng
1,000
Sơn epoxy tự căn bằng hay tự trải phẳng APT KERASEAL ADO122 là hệ thống phủ epoxy tự cân bằng, ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn