Máy Móc Công Nghiệp
BestBond EP751 - Chất kết dính epoxy đa năng
1,000
BestBond EP751 là vữa epoxy đa năng, cường độ cao, đóng rắn nhanh hai thành phần, là sự kết hợp giữa ...
BestBond EP750 - Epoxy bơm vá vết nứt
1,000
BestBond EP750 là chất kết dính epoxy hai thành phần, có độ nhớt thích thấp, là sự kết hợp giữa epoxy ...
BestGrout EP755
1,000
BestGrout EP755 là vữa rót, gốc epoxy, hai thành phần, cường độ cao, độ nhớt thấp, không dung ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn